Annick Sanders


Annick Sanders is een architecte die het respect voor het verleden tesamenbrengt met de wil tot innovatie. Het resultaat zijn verrassende en harmonieuse ruimtes waar het aangenaam is om wonen.


Het zoeken naar de optimale natuurlijke lichtinval is de drijfveer van ieder ontwerp.

Het doorzicht van interieur naar exterieur is het uitgangspunt van iedere inplanting.

Authenticiteit is de basis van iedere materiaalkeuze.

WAT DOEN WIJ

Onze aktiviteiten omvatten alle studieopdrachten tot het bouwen en verbouwen van een- en meergezinswoningen en handelszaken.

We staan garant voor een full-service tijdens de ganse duur van uw bouwprojecten en kunnen U een totaalpakket aanbieden waarbij we al uw bouwzorgen overnemen. We begeleiden U tijdens het verloop van het bouwproces en kunnen de volledige opvolging en coordinatie van de werf verzorgen.

Voor  de verschillende fazen van onze opdracht bieden wij U devolgende service:

De kennismaking start met een vrijblijvend gesprek waarin we uw wensen bespreken en onze service kunnen toelichten. Aan de hand van reeds gerealiseerde projecten toetsen we de mogelijkheden voor uw bouwproject. Er kan steeds een bezoek gebracht worden aan onze bestaande bouwlocaties. Ook voor de aankoop van een woning of bouwgrond kunnen wij al een waardevolle partner zijn. Wij zien zaken die U niet ziet. Een goed gesprek hierover kan nuttig zijn.

Uw wensen worden samengebracht in een bouwprogramma en afgetoest aan de stedenbouwkundige voorschriften en het beschikbare budget. Een voorontwerpplan wordt gemaakt waarin alle idëeen worden uitgewerkt. Via een 3D simulatie kan uw project worden gevisualiseerd. Er wordt een gedetailleerde kostprijsberekening gemaakt.

Op basis van de uitgewerkte voorontwerpen komen we tot een definitief ontwerp. De materiaalkeuze wordt bepaald en het ontwerp wordt uitgewerkt tot een definitief plan in funktie van alle geldige normen en reglementeringen. Het plan wordt uitgewerkt tot een administratief bouwaanvraagdossier. De EPB voorberekening wordt gemaakt.

Het definitief plan wordt verder uitgewerkt tot een uitvoeringsplan waarin alle technische studies zoals grondsondering, stabiliteit, EPB, technieken worden in verwerkt. Er worden uitvoeringsdetails opgemaakt en verwerkt in een beschrijvende meetstaat. Dit bevat alle gedetailleerde informatie zodat de aannemer over voldoende informatie beschikt voor een opmaken van zijn offerte.

Offertes aanvragen en deze vergelijken is de volgende stap. We kunnen U een lijst bezorgen van kwalitatief geselecteerde uitvoerders maar staan ook open voor uitvoerder waar U goede ervaringen van kent. Wij maken de offertevergelijking op en adviseren U in uw keuze. Na uw beslissing maken wij de uitvoeringskontrakten op met de verschillende bouwpartners. Een gedetailleerde planning der werken wordt verwerkt in deze kontrakten. Bij fakturatie kunnen wij nazicht doen van de aangerekende uitvoeringen en bijhouden welke stavingstukken nodig zullen zijn voor uw latere EPBaangifte.

Tijdens de bouwwerken streven wij ernaar wekelijks de werf te bezoeken en de aannemer de nodige ondersteuning te bieden.  Wij beperken ons niet alleen tot de wettelijke controle maar proberen uitvoeringsproblemen te voorkomen. Daartoe is een goede communicatie tussen aannemer, architect en bouwheer van groot belang. Bij een gesplitste aanneming nemen wij ook de bouwcoördinatie voor onze rekening. Op het einde van de werken gebeurt samen met U een oplevering. De werkzaamheden worden afgesloten met een EPBaangifte en een uitgebreid postinterventiedossier.

WIE ZIJN WIJ

Het architectenbureau Annick Sanders is een moderne samenwerkingsvorm die verschillende bouwpartners en verschillende disciplines tesamenbrengt tot een kwalitatieve dienstverlening. Hierdoor en door permanente bijscholing, kan ze steeds de beste oplossingen voorstellen om te voldoen aan de eisen van de klant.

Ontwerp, stabiliteit, technieken, veiligheidscoordinatie, energieprestatie, tesamengebracht tot één team waarbij de architect steeds de rechtstreekse gesprekspartners is naar de bouwheer.